Hammaren 1:247

Fastigheten är belägen strax utanför kommunens tätort Hammarstrand. I omedelbar närhet finns en rodelbana, skidbacke och skidspår samt Hammastrands hotell. I tätorten finns livsmedelsbutik och andra affärer. Hela tomten uppgår till drygt 58.000 m2 och bostadshusen är uppförda under sent 80-tal.

 

Total yta:       2 544 m2

Hyresintäkt:  2 029  Tkr/år

Taxvärde:      7 310 Tkr

Vakans:         8%