Brunna 52:1

Byggnaderna, som är uppförda under tidigt 1950-tal, är fem till antalet och ett av husen utgörs av en förskola och den uthyrningsbara ytan består både av bostadslägenheter och kommersiella lokaler. Huskropparna är 1-2 plan. Den stora tomten uppgår till hela 184 320 m2.

 

Total yta:      5 605 m2

Hyresintäkt:  5 445 Tkr/år

Taxvärde:      28 400 Tkr

Vakans:         0%