Finspång Hårstorp 3:110

Fastigheten är belägen strax utanför Finspång med liknande radhus och villor i området. Tomten, som uppgår till drygt 78 000 m2, rymmer bland annat en mindre fotbollsplan, lekplatser och cykelparkring med mera. Fastigheten består av tolv byggnader om tre plan samt källarvåning.

 

Total yta:       18 911 m2

Hyresintäkt:  17 323 Tkr/år

Taxvärde:      37 600 Tkr

Vakans:         0%