Kvarnsveden 3:196 & 197

Bostadsområdet Kvarnsveden är beläget cirka 3 km norr om centralorten Borlänge. Området har en livsmedelsbutik och vårdcentral. Bebyggelsen varierar med sekelskifteshus och större fler familjebostäder. De aktuella byggnaderna består av två huskroppar belägna på en tomt om 30 163 m2.

 

Total yta:      9 060 m2

Hyresintäkt:  7 110 Tkr/år

Taxvärde:      37 600 Tkr

Vakans:          2%