Våra värderingar

Korgbron bedömer att hyreslägenheter har en stor potential för alla intressenter och har ambitionen att vara en professionell och lyhörd hyresvärd. Bolaget har vidare ambition att i den mån det är möjligt låta hyresgästerna påverka lokala energilösningar. På samma sätt vill vi, där det är möjligt, försöka engagera hyresgäster i lokala lösningar för exempelvis lokalvård eller trädgårdsskötsel.