Marknaden

Fastighetsmarknaden har varit attraktiv under de senaste åren med fallande räntor och ett relativt starkt näringsliv. Marknaden bedöms vara fortsatt stark så länge ränteläget är stabilt. Det finns risk för kraftiga valutafluktuationer i Europa vilket kan påverka svensk ekonomi och ränteläge.

De större fastighetsbolagen har gradvis ökat sin koncentration till de större skandinaviska städerna vilket leder till ökad potential i olika kluster av tätorter i övriga Sverige. Det är bolagets bedömning att det kommer att bli ett stort antal fastigheter till salu i Sverige under de närmsta åren. Detta kombinerat med gradvis färre möjliga köpare kommer att skapa historiskt bra förvärvstillfällen.

På samma sätt som fastighetsmarknaden är fortsatt attraktiv genomgår kapitalmarknaden en förändring som ökar möjligheten för privatpersoner att öka diversifieringen av investeringsportföljer, bort från aktier och egna bostäder till fastighetsinvesteringar. Det sker till stor del genom direktfinansiering utanför banksystemet.