Detta är Koggbron

Koggbron Fastigheter AB är ett svenskt publikt bolag med inriktning på fastigheter med hög avkastning och förädlingspotential. För närvarande äger Koggbron fastigheter i bland annat Ragunda, Borlänge, Arboga, Hedermora och Finspång. Avsikten är att gradvis komplettera med ytterligare fastigheter.

Bolaget hette tidigare Business Control Systems AB. Vid en bolagsstämma i december 2014 förvärvade BCS fastighetsbolaget Koggbron AB och bytte firma till Koggbron Fastigheter AB. Koggbron förbereder i dagsläget en ny listningsprocess.