Pressmeddelanden

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 december 2016 kl. 14.00, på DLA Piper, Kungsgatan 9, Stockholm.

 

Pressmeddelande 2016-02-23 (PDF)

Kallelse till extra bolagsstämma 8 februari 2016 (PDF)

Kallelse till extra bolagsstämma 22 december 2015 (PDF)

Pressrelease 2015-04-22 (PDF)

Pressrelease 2015-04-17 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)