Aktuellt

December

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 december 2016 kl. 14.00, på DLA Piper, Kungsgatan 9, Stockholm.

 

 

 

 

Juni

Med stor sorg måste jag tyvärr informera er om att vår ny invalda styrelseledamot Christer Tann har hastigt avlidit, våra tankar går ut till Christer och hans familj.

Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen efter en ny styrelseledamot omgående.

VD Sebastian Vithal

  

Maj

Årsredovisning 2015 (PDF)

 

April

Fullmaktsformulär (PDF)

Kallelse årsstämma Koggbron Fastigheter AB (publ)

 

Februari

Pressmeddelande 2016-02-23 (PDF)

Januari

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (PDF)

Bilaga till 13 kap 7 § - Delårsrapport (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för kvittning (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (PDF) 

Kallelse till extra bolagsstämma 8 februari 2016 (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)

Förteckning över egendom (PDF)

 

2015

Februari

Kallelse extra bolagsstämma Koggbron Fastigheter AB (PDF)

Fullständiga förslag extra bolagsstämma Koggbron Fastigheter AB (PDF)

Bolagsordning (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)

Juni

Fullmaktsformulär (PDF)

Kallelse årsstämma Koggbron Fastigheter AB (publ)

Maj

Fullständiga beslutsförslag 20150522 (PDF)

Styrelsens Redogörelse 20150522 (PDF)

Bolagsordning 20150521  (PDF)

Juni

Protokoll bolagsstämma 5 juni 2015

Årsredovisning (PDF)

December

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (PDF)

Kallelse till extra bolagsstämma 22 december 2015 (PDF) 

Fullmaktsformulär (PDF)

Stämmoprotokoll 22 december 2015

 

2014

Pressmeddelande (Kallelse extra bolagsstämma Koggbron Fastigheter AB (PDF)

Fullständiga förslag extra bolagsstämma Koggbron Fastigheter AB (PDF)

Bolagsordning (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)