Aktien

 

 

Ägarfördelning

Aktier

Kapital %

Röster %

Havana Holding AB

2 635 200

88,8

88,8

Orre Ekonomi och utbildning AB

72 339

2,4

2,4

Juristernas företagskonsult AB

63 350

2,1

2,1

Eva Orre

26 765

0,9

0,9

Övriga

169 513

5,7

5,7

Summa

2967167

100,0

100,0

 

 

 

Aktiekapitalets historia

År Händelse Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital
2001 Nybildning 1 000 100,00 100 000
2001 Nyemission 1 110 100,00 111 000
2002 Nyemission 1 440 100,00 144 000
2010 Fondemission 1 440 347,22 500 000
2011 Nyemission 7 175 933 0,10 748 954
2012 Nyemission 7 705 345 0,10 767 332
2012 Nyemission 10 431 688 0,08 861 977
2012 Nyemission 25 530 208 0,04 1 094 158
2013 Utbyte konv 32 218 443 0,04 1 128 118
2014 Nyemission 33 196 700 0,03 1 152 418
2014 Nyemission 296 716 700 0,03 10 296 563
2015 Sammanläggning 2 967 167 3,47 10 296 563