Om Koggbron

Om Koggbron

Stockholms medeltida hamn mot Saltsjön, och låg ungefär i nuvarande kvarteret Argus (vid Den Gyldene Freden i Gamla Stan). Koggbron ersattes på 1600-talets mitt av den betydligt större och modernare Skeppsbron.

Koggbron

Om Koggbron

Koggbron fastigheter köper och förädlar bostadsfastigheter i och kring tätorter vilka ligger på pendlingsavstånd till städer med hög attraktionskraft i Sverige.